FANDOM


Trell - Ranga Karna. Osoba z tą rangą nie ma żadnych praw.
Images


Przybysz - Nowa osoba w gildii.


Alf - Ranga dla Altów


Nivadellim - Nowa osoba w gildii która uzupełniła Karte postaci.


Wiking -  Zwykła osoba w gildii.


Logaman - Osoba która aktywnie uczestniczy w życiu gildii (forum, czat, team speak itp)


Berserker - Najbardziej zasłużona ranga dla zwykłego użytkownika.


Tan - Pomagier Gromowładnego.  (Wymagany team speak3 + Micro)


Gromowladny - Bezpośredni zastępca przywódcy gildii. (Wymagany team speak3 + Micro) - Zehiir, Kamin


Jarl - Przywódca gildii - Vitos